Αναθέτουσα Αρχή

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.


Πελάτης

ΕΥΡΩΤΕΧΝΙΚΑ Ε.Π.Ε.


Διάρκεια Έργου

2007-ΣΗΜΕΡΑ


Τοποθεσία

ΣΤΑΓΕΙΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Τοπογραφική παρακολούθηση μικρομετακινήσεων – καθιζήσεων περιοχής μεταλλείων Κασσάνδρας Χαλκιδικής

  • Ίδρυση και επίλυση τριγωνομετρικού δικτύου στα ήδη υπάρχοντα βάθρα στις υπ’ όψιν περιοχές.
  • Λήψη αρχικών μετρήσεων σε όλα τα σημεία μέτρησης.
  • Λήψη μετρήσεων παρακολούθησης των μετακινήσεων σε πραγματικό χρόνο (real time) στα παραπάνω σημεία.
  • Επεξεργασία μετρήσεων και παρουσίαση αυτών σε εκθέσεις.

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Χρησιμοποιήθηκε ο πλέον σύγχρονος εξοπλισμός για την απόδοση μεγαλύτερης ακρίβειας επί των μετρήσεων λόγω των υψηλών απαιτήσεων του έργου όπως

  • Γεωδαιτικός Σταθμός LEICA 2003, 0,5’’, +/- (1mm+1ppm)

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Εργάσθηκε έμπειρο προσωπικό με εξειδικευμένες γνώσεις αποτελούμενο από :

 

  • Τοπογράφο Μηχανικό (Ε.Μ.Π.) : έναν (1)
  • Τοπογράφους Υπομηχανικούς (Τ.Ε.Ι.) : δύο (2)
  • Βοηθούς Τοπογράφους : τρεις (3)

©[2018] mindhardhats Designed & Developed by  Finead SA

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?